Добрата храна е сила

Конференция 2014

  Втората конференцията „Добрата храна е сила“ акцентира вниманието върху темата за „добрата храна“ като основен фактор за здраве и пълноценен живот. Качеството на храните и изискванията за тяхното производство силно вълнува широката общественост през последните години.

  Поради тази причина обръщаме специално внимание както на значението на продуктовите иновации, така и на представянето на достоверна и точна продуктова информация на потребителите не само върху опаковката на продуктите, но и в различните комуникационни канали, за да може успешно да бъде възвърнато доверието между производители и потребители.

Лектори

Проф. д-р  Пламен Моллов

Проф. д-р Пламен Моллов

Изпълнителен Директор на БАБХ

Доц.д-р Веселка Дулева, дм

Доц.д-р Веселка Дулева, дм

Началник отдел „Храни и хранене“ към Национален център по обществено здраве и анализи и Национален консултант по Хигиена, хранене и диететика

Проф. д-р Донка Байкова, дм

Проф. д-р Донка Байкова, дм

Ръководител на катедра "Превантивна медицина" към Факултет по обществено здраве в Медицински университет, София

 Майя  Стойчева

Майя Стойчева

Ръководител на изпитвателен център "Алми тест"

Проф. д.т.н. инж.  Стефан  Г.  Драгоев

Проф. д.т.н. инж. Стефан Г. Драгоев

УХВП Пловдив

 Елка Божилова

Елка Божилова

Н-к отдел „Политика на качество и промоции на земеделски продукти“, Министерство на земеделието и храните

 Светлана Боянова

Светлана Боянова

Директор на института за агростратегии и иновации

 Николай Василиев

Николай Василиев

„Дивата Ферма“

 Юлиян Добрев

Юлиян Добрев

Blue point

 Даниела Узунова

Даниела Узунова

Маркетинг Мениджър, Danone

 Александър Тошков

Александър Тошков

Digital Connection

 Лилия Тодорова

Лилия Тодорова

Маркетинг Директор, Тандем-В ООД

Програма

Втора конференция на тема „ ДОБРАТА ХРАНА Е СИЛА”
9.10.2014г.
Място на провеждане на конференцията
Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Панел 1
Светът на храните в 21 век.
09:00 – 10:00
Регистрация на участниците
10:00 – 10:10
Приветствие към гостите на конференцията
10:10 – 10:30
Безопасността на храните – най-важният компонент на тяхното качество

Проф. д-р Пламен Моллов

Изпълнителен Директор на БАБХ

10:30 – 10:50
Новите изисквания при етикетиране на продуктите за подобряване информираността на крайния потребител

Доц.д-р Веселка Дулева, дм

Началник отдел „Храни и хранене“ към Национален център по обществено здраве и анализи и Национален консултант по Хигиена, хранене и диететика

10:50 – 11:10
Информираният избор на храни - залог за дълготрайна промоция на здравето и превенция на болести

Проф. д-р Донка Байкова, дм

Ръководител на катедра "Превантивна медицина" към Факултет по обществено здраве в Медицински университет, София

10:50 – 11:10
Информираният избор на храни - залог за дълготрайна промоция на здравето и превенция на болести

Проф. д-р Донка Байкова, дм

Ръководител на катедра "Превантивна медицина" към Факултет по обществено здраве в Медицински университет, София

11:10 – 11:30
Кафе пауза
11:30 – 11:50
Значение и роля на опаковките в хранителната индустрия – маркетинг и здраве

Майя Стойчева

Ръководител на изпитвателен център "Алми тест"

11:50 – 12:10
Нови стратегии и технологии за производство на функционални месни продукти

Проф. д.т.н. инж. Стефан Г. Драгоев

УХВП Пловдив

Панел 2
Храната - автентичност, идентичност, носталгия
12:10 – 12:30
Европейски схеми за качество на селскостопанските продукти и храни - прилагане в България

Елка Божилова

Н-к отдел „Политика на качество и промоции на земеделски продукти“, Министерство на земеделието и храните

12:30 – 12:50
Фермерската продукция директно при клиентите – търсене и възможности.

Светлана Боянова

Директор на института за агростратегии и иновации

12:50 – 13:30
Обяд
13:30 – 13:50
Храна от фермата – слънце в потребителската кошница

Николай Василиев

„Дивата Ферма“

Панел 3
Развитие и тенденции на пазара на бързооборотните стоки
13:50 – 14:10
Какво искат потребителите? Потребителското поведение в контекста на променящите се пазари.

Юлиян Добрев

Blue point

14:10 – 14:30
Развитие и иновации на пазара на кисело-млечни продукти

Даниела Узунова

Маркетинг Мениджър, Danone

14:30 – 14:50
Кафе пауза
14:50 – 15:10
Хранителните продукти и техните брандове в онлайн пространството

Александър Тошков

Digital Connection

15:10 – 15:30
Силата на добрата храна – в тандем с потребителите

Лилия Тодорова

Маркетинг Директор, Тандем-В ООД

15:30 – 16:00
Дискусии и закриване на конференцията.

Галерия