Добрата храна е сила

Конференция 2013

  Повишаването на информираността относно качеството и безопасността на хранителните продукти е от значителна важност, затова през 2013 г. Тандем стартира инициатива за ежегодно провеждане на конференция „Добрата храна е сила“ с цел да превърне този форум в една добра практика.

  Грижата за здравето на хората обединява всички специалисти, ангажираните в производството и контрола на хранителни продукти, а храната за нас е най-важният фактор за пълноценен живот.

  В първото издание на конференцията „Добрата храна е сила“ са представени добрите практики, трудностите и възможностите, които стоят пред съвременните производители и търговци на храни, за да може да отговорят успешно на очакванията на българските потребители.

Лектори

 Кирил  Вътев

Кирил Вътев

Съсобственик и управител на фирма "Тандем"

 Дамян Вътев

Дамян Вътев

Съсобственик на фирма "Тандем"

 Зорка Симеонова

Зорка Симеонова

Директор производство - фирма "Тандем"

Д-р  Венцислава Тасева

Д-р Венцислава Тасева

Изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните

Доц.д-р  Веселка Дулева, дм

Доц.д-р Веселка Дулева, дм

Началник отдел „Храни и хранене“ към Нац.център по обществено здраве и анализи и Национален консултант по хранене и диететика

 Владислава Запрянова

Владислава Запрянова

Мениджър за Източна Европа, „IsaCert“

 Богомил Николов

Богомил Николов

Изпълнителен директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“

Д-р Светла Чамова

Д-р Светла Чамова

Председател на Съюз по хранителната промишленост

Проф. Стефка Петрова

Проф. Стефка Петрова

Национален център по обществено здраве и анализи

 Марияна Кукушева

Марияна Кукушева

Председател на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

 Илия Моллов

Илия Моллов

Мениджър продажби, CSB - System за България

 Мая Герасимова

Мая Герасимова

Маркетинг директор, „Девин“

 Йордан Матеев

Йордан Матеев

Изпълнителен директор на Сдружение за Модерна търговия

 Георги  Тодоров

Георги Тодоров

Управител ReExe

 Христо Станев

Христо Станев

Оперативен директор „Профи Мърчандайзинг“

Програма

Първа конференция на тема „ДОБРАТА ХРАНА Е СИЛА“
29.09.2013 г.
Място на провеждане на конференцията
Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Панел 1
Една българска компания на 20 години
09:00 – 10:00
Регистрация на участниците
10:00 – 10:15
Приветствие от официалните гости на конференцията
10:15 – 10:30
Представяне на Тандем - една българска компания на 20 години

Кирил Вътев

Съсобственик и управител на фирма "Тандем"

10:30 – 10:45
Представяне на Тандем - една българска компания на 20 години

Дамян Вътев

Съсобственик на фирма "Тандем"

10:45 – 10:55
Представяне на Тандем - една българска компания на 20 години

Зорка Симеонова

Директор производство - фирма "Тандем"

10:55 – 11:00
Приветствие от г-жа Светла Каишева, Изпълнителен директор „Сдружение на фамилния бизнес“
11:00 – 11:15
Кафе пауза във фоайето пред аулата
Панел 2
Безопасност и качество на храните
11:15 – 11:30
Ролята и значението на контрола върху храните - сигурност всеки ден!

Д-р Венцислава Тасева

Изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните

11:30 – 11:45
Хранителните профили - база за качество и здравословност на храните.

Доц.д-р Веселка Дулева, дм

Началник отдел „Храни и хранене“ към Нац.център по обществено здраве и анализи и Национален консултант по хранене и диететика

11:45 – 12:00
Безопасността на храните не е вече това, което беше преди.

Владислава Запрянова

Мениджър за Източна Европа, „IsaCert“

12:00 – 12:15
Сертификационни схеми за качество - поуките от казуса „Стара планина“.

Богомил Николов

Изпълнителен директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“

12:15 – 13:00
Пауза за обяд във фоайето пред аулата
Панел 3
Предизвикателства пред производителите и търговците на храни и напитки
13:00 – 13:15
Качеството - реалност или измислица?

Д-р Светла Чамова

Председател на Съюз по хранителната промишленост

13:15 – 13:30
Предизвикателствата пред производителите при намаляване на солта в хранителните продукти.

Проф. Стефка Петрова

Национален център по обществено здраве и анализи

13:30 – 13:45
Изказване на Марияна Кукушева

Марияна Кукушева

Председател на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

13:45 – 14:00
Ролята и значението на ERP системите в развитието на компаниите от хранителната индустрия.

Илия Моллов

Мениджър продажби, CSB - System за България

14:00 – 14:15
Предизвикателства в сектора бутилирани води и как да продължим успешно напред

Мая Герасимова

Маркетинг директор, „Девин“

14:15 – 14:30
Кафе пауза във фоайето пред аулата
Панел 4
Съвременни търговски практики
14:30 – 14:45
Модерна търговия с бързооборотни стоки в България: тенденции и практики.

Йордан Матеев

Изпълнителен директор на Сдружение за Модерна търговия

14:45 – 15:00
Качествените хранителни продукти - ДОСТОЙНОТО ЗАВРЪЩАНЕ! Тенденции в търговските практики в модерната и традиционна търговия.

Георги Тодоров

Управител ReExe

15:00 – 15:15
Влиянието на професионалния мърчандайзинг върху реализирането на по-добри резултати в търговските обекти.

Христо Станев

Оперативен директор „Профи Мърчандайзинг“

15:15 – 16:00
Дискусия, изказвания, въпроси и отговори на участниците в конференцията.

Галерия